Thurø Kirke
5700 Svendborg Find adressen på kort Find kirkens adresse her

Kirkeskib
Koret Altergangen
Thurø Kirke
Alteret
Et andet kirkeskib Krusifiks Ornamentik på bænk
Orgelet Prædikestol
Døbefont Altergangen set fra Koret

Læs mere om kirken:
www.thuroekirke.dk

Thurø Kirke
5700 Svendborg Find kirkens adresse her

Altergangen Koret Alteret Ornamentik på bænk Døbefont
Thurø Kirke Altergangen set fra Koret
Krusifiks
Orgelet
Prædikestol Et andet kirkeskib Kirkeskib


qr code