Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke

Svendborgs anden store gamle kirke er fra sidste halvdel af 1200-tallet og er bygget på det højeste indenfor de gamle volde, som omkredsede Svendborg på dette tidspunkt.

Den ældste del af kirken er en senromansk langkirke i røde munkesten på granitsokkel. Langkirken bestod af sidemurene i skibet fra tårnet til korsarmene. Senere i middelalderen blev omdannet til korskirke med hvælvinger, tre inde i skibet og en i korsskæringerne. Koret og korsfløjene enklere krydshvælvinger, en i koret og to i hver af korsarmene. Senere igen i middelalderen tilføjede man foran koret et overhvælvet sakristi, et våbenhus på sydsiden ud for skibets vestligste fag og et tårn. I 1884 gennemgik kirken en større renovering. Man rensede den hvide kalk af murene, så kirken fremstod med sin oprindelige røde sten. En del mure blev samtidig muret om og tårnet skalmuret (dvs. muret udenpå den oprindelige væg/mur). Det gamle sakri-sti blev erstattet med nyt og en forhald blev til i tårnets nederste rum udsmykket med hvælvinger og våbenhuset blev omdannet til ligkapel.

Ved kirken ud mod torvet lå en lille kirkegård, som pga. bakkehældet var bygget op i terrasser af stendiger. Disse blev fjernet i 1921, da man anlagde granittrappen ned til torvet. Idag er der kun enkelte grave tilbage.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code