Sankt Nicolai Kirke

Døbefont

Døbefont

Døbefonden er kirkens ældst bevarede inventar. Den er lavet ude-lukkende i granit i senromansk stil. Den har oprindeligt stået i det søndre sideskib ved indgangen, indhegnet med et tralværk, hvorpå de tolv før-ste præster efter reformationen var malede.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code