Sankt Nicolai Kirke

Sankt Nicolai Kirke

Kirken er byens ældste bevarede bygningsværk og er bygget i første halvdel af 1200-tallet og indviet til søfarenes skytshelgen sankt Nicolaus. Det menes at her har ligget en kampestenskirke opført i midten af 1100-tallet. Den nuværende kirkes særlige kendetegn er, at den har store ligheder med domkirken i Lübeck, Tyskland, plus at den er bygget i senromansk stil med buer og hvælvinge og de blyindfattede vinduer med bibelske motiver og begivenheder i farvet glas. Men da kirken er bygget af flere gange startende med koret i 1200-tallet og sluttende med tårnet i 1500-tallet, hvor man har bygget til og udvidet, bærer kirken præg af forskellige andre stilarter fraforskellige steder, hvilket ikke er underligt når man tænker på, at Svendborg var en større havneby geografisk vendt mod det store Europa. I årene 1892-94 gennemgik kirken en restaurering. Den havde igennem årene gået meget i forfald og en vis H. B. Storck fik opgaven. Kirken var på det tidspunkt hvidkalket, som den havde været siden 1566. Storck fik ideen at fører kirken tilbage til sin oprindelige udseende.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code