Hundstrup Kirke
5762 Hundstrup, Vester Skerninge Find adressen på kort Find kirkens adresse her

Prædikestol
Altergangen
Hundstrup Kirke
Alteret
Koret
Orgelet Sten
Døbefont Altergangen set fra Koret

Læs mere om kirken:
http://www.vesterskerningekirke.dk

Hundstrup Kirke
5762 Hundstrup, Vester Skerninge Find kirkens adresse her

Altergangen Alteret Døbefont
Hundstrup Kirke Altergangen set fra Koret
Orgelet
Sten Koret Prædikestol


qr code