Gudbjerg Kirke

Prædikestol

Prædikestol

Efter Reformationen 1536 skulle der være en prædikestol i alle kirker. For Gudbjerg kirke omtalte Jacob Madsen (1588 -1604 ) i sin visitatsbog prædikestolen, som var muret op i ski- bets sydøstlige hjørne som »brocken og skarn«. Ny prædikestol blev lavet i 1615, og det er et højrenæssancearbejde med Niels Friis (Hesselagergård ) og Vibeke Gyldenstiernes våben. Prædikestolen havde oprindelig lyse og festlige farver og havde indtil 2007 en noget utraditionel placering i korbu- ens sydlige side. I 2007 blev prædikestolen fl yttet til sin nuværende og måske oprinde- lige placering, og man førte præ- dikestolen tilbage til den oprin- delige stil. Lydhimlen blev ved den lejlighed malet blå, som den også oprindelig har været.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
Gudbjerg Kirke

Prædikestol

Prædikestol
 
Efter Reformationen 1536 skulle der være en prædikestol i alle kirker. For Gudbjerg kirke omtalte Jacob Madsen (1588 -1604 ) i sin visitatsbog prædikestolen, som var muret op i ski- bets sydøstlige hjørne som »brocken og skarn«. Ny prædikestol blev lavet i 1615, og det er et højrenæssancearbejde med Niels Friis (Hesselagergård ) og Vibeke Gyldenstiernes våben. Prædikestolen havde oprindelig lyse og festlige farver og havde indtil 2007 en noget utraditionel placering i korbu- ens sydlige side. I 2007 blev prædikestolen fl yttet til sin nuværende og måske oprinde- lige placering, og man førte præ- dikestolen tilbage til den oprin- delige stil. Lydhimlen blev ved den lejlighed malet blå, som den også oprindelig har været.
 

qr code