Gudbjerg Kirke

Prædikestol

Prædikestol

Efter Reformationen 1536 skulle der være en prædikestol i alle kirker. For Gudbjerg kirke omtalte Jacob Madsen (1588 -1604 ) i sin visitatsbog prædikestolen, som var muret op i ski- bets sydøstlige hjørne som »brocken og skarn«. Ny prædikestol blev lavet i 1615, og det er et højrenæssancearbejde med Niels Friis (Hesselagergård ) og Vibeke Gyldenstiernes våben. Prædikestolen havde oprindelig lyse og festlige farver og havde indtil 2007 en noget utraditionel placering i korbu- ens sydlige side. I 2007 blev prædikestolen fl yttet til sin nuværende og måske oprinde- lige placering, og man førte præ- dikestolen tilbage til den oprin- delige stil. Lydhimlen blev ved den lejlighed malet blå, som den også oprindelig har været.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code