Gudbjerg Kirke

Alteret

Alteret

Om kirken noterede Jacob Madsen, at den havde to klokker, fem hvælvinger, et lille sakristi, og at tavlen på alteret var »Udhuggen crucifi x med refl uren (røve- ren)«. På fl øjene sås passionen og opstan- delsen. Jacob Madsen skriver derudover, at Gudme Kirke også har korsfæstelsen og lidelseshistorien »ligesom i Gud- bjerg«. Ifølge Pontoppidans »Danske Atlas« var det den altertavle, som Anders Skeel til Mullerup havde ladet lave. Den er desværre forsvundet. Omkring 1860 fi k man en ny altertav- le malet af S. Dahl. Den er en kopi af et maleri i Dresden af Francesco Francia og forestiller Kristi dåb. Maleriet kan stadig ses på kirkens sydside under orglet. I 1966 blev Niels Lindbergs alter- tavle hængt op i kirken. Maleriet er fra 1963 - 1964. Det forestiller vandringen til Emaus, Lukasevangeliet 24, 13-35. Modellen til Jesus-skikkelsen var Lind- bergs søn, Åge. Skikkelsen med stav har Søren Jen- sen stået model til, og skikkelsen med en sæk over skulderen var Lindbergs svoger, Emil Christensen.Man blev enige om at tage Lindbergs altertavle ned den 1. søndag i advent 2001. Midterpartiet hænger på skibets sydlige væg. ALTERSTAGER De bærer indskriften AS – FASW 1703. De er skænket af Anders Skeel og Sofi e Amalie Wind. ALTERKORS Korset er lavet af Finn Brauner Steensen. Inspiration til korset har kunstneren fået fra foråret, hvor vinteren langsomt forsvinder, lyset får igen kraft og skin- ner gennem træer og buske. Korsets ender er udformet som blad- knopper, der skyder frem. Korset er i 2004 indkøbt til kirken for penge skæn- ket af Villy Albert Frederiksen.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
Gudbjerg Kirke

Alteret

Alteret
 
Om kirken noterede Jacob Madsen, at den havde to klokker, fem hvælvinger, et lille sakristi, og at tavlen på alteret var »Udhuggen crucifi x med refl uren (røve- ren)«. På fl øjene sås passionen og opstan- delsen. Jacob Madsen skriver derudover, at Gudme Kirke også har korsfæstelsen og lidelseshistorien »ligesom i Gud- bjerg«. Ifølge Pontoppidans »Danske Atlas« var det den altertavle, som Anders Skeel til Mullerup havde ladet lave. Den er desværre forsvundet. Omkring 1860 fi k man en ny altertav- le malet af S. Dahl. Den er en kopi af et maleri i Dresden af Francesco Francia og forestiller Kristi dåb. Maleriet kan stadig ses på kirkens sydside under orglet. I 1966 blev Niels Lindbergs alter- tavle hængt op i kirken. Maleriet er fra 1963 - 1964. Det forestiller vandringen til Emaus, Lukasevangeliet 24, 13-35. Modellen til Jesus-skikkelsen var Lind- bergs søn, Åge. Skikkelsen med stav har Søren Jen- sen stået model til, og skikkelsen med en sæk over skulderen var Lindbergs svoger, Emil Christensen.Man blev enige om at tage Lindbergs altertavle ned den 1. søndag i advent 2001. Midterpartiet hænger på skibets sydlige væg. ALTERSTAGER De bærer indskriften AS – FASW 1703. De er skænket af Anders Skeel og Sofi e Amalie Wind. ALTERKORS Korset er lavet af Finn Brauner Steensen. Inspiration til korset har kunstneren fået fra foråret, hvor vinteren langsomt forsvinder, lyset får igen kraft og skin- ner gennem træer og buske. Korsets ender er udformet som blad- knopper, der skyder frem. Korset er i 2004 indkøbt til kirken for penge skæn- ket af Villy Albert Frederiksen.
 

qr code