Gudbjerg Kirke

Alteret

Alteret

Om kirken noterede Jacob Madsen, at den havde to klokker, fem hvælvinger, et lille sakristi, og at tavlen på alteret var »Udhuggen crucifi x med refl uren (røve- ren)«. På fl øjene sås passionen og opstan- delsen. Jacob Madsen skriver derudover, at Gudme Kirke også har korsfæstelsen og lidelseshistorien »ligesom i Gud- bjerg«. Ifølge Pontoppidans »Danske Atlas« var det den altertavle, som Anders Skeel til Mullerup havde ladet lave. Den er desværre forsvundet. Omkring 1860 fi k man en ny altertav- le malet af S. Dahl. Den er en kopi af et maleri i Dresden af Francesco Francia og forestiller Kristi dåb. Maleriet kan stadig ses på kirkens sydside under orglet. I 1966 blev Niels Lindbergs alter- tavle hængt op i kirken. Maleriet er fra 1963 - 1964. Det forestiller vandringen til Emaus, Lukasevangeliet 24, 13-35. Modellen til Jesus-skikkelsen var Lind- bergs søn, Åge. Skikkelsen med stav har Søren Jen- sen stået model til, og skikkelsen med en sæk over skulderen var Lindbergs svoger, Emil Christensen.Man blev enige om at tage Lindbergs altertavle ned den 1. søndag i advent 2001. Midterpartiet hænger på skibets sydlige væg. ALTERSTAGER De bærer indskriften AS – FASW 1703. De er skænket af Anders Skeel og Sofi e Amalie Wind. ALTERKORS Korset er lavet af Finn Brauner Steensen. Inspiration til korset har kunstneren fået fra foråret, hvor vinteren langsomt forsvinder, lyset får igen kraft og skin- ner gennem træer og buske. Korsets ender er udformet som blad- knopper, der skyder frem. Korset er i 2004 indkøbt til kirken for penge skæn- ket af Villy Albert Frederiksen.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code