Gudbjerg Kirke

Vægmaleri

Vægmaleri

I 1987 skulle kirkerummet nykalkes, og Nationalmuseets konservator Smalley stod for restaureringen 1. januar til 18. marts 1987. På nordsiden fandt Smalley et sort indvielseskors. Det er 23 cm i diameter, ydercirklen er 2 cm, og da det er indridset direkte i mørtelen, må viekorset stamme fra den ældste kirkebygning, og som sådan er det et af de ældste i Danmark. Dateringen er i starten af 1100-årene, og dermed må vi have en nogenlunde præcis datering af den 1. stenbyggede kirke. Korset kunne ligne et malteserkors, og det kan måske dateres til 1. korstog, der sluttede i 1099. Over det gamle sorte kors fi ndes et rødt indvielseskors. På korets sydvæg er der rester af 3 vie- kors, som er blevet tildækkede. Endnu et kors fi ndes på skibets nord- væg, og det var almindeligt, at der var 12 viekors til minde om de 12 apostle. De »manglende« kors er gået til i årenes løb. På trappen ved våbenhusets sydside sidder der også en indridsning i granit- stenen. Denne kan meget vel have væ- ret inde i den gamle kirke fra starten af 1100-årene. TRÆSKOMALER De gamle viekors er ikke de eneste kalk- malerier, der smykker kirken. Rundt i hvælvingerne ses også kalkmalerier fra »Træskomalerens« værksted. De udgør såkaldte »murermesterbe- malinger«, og denne mester har været med til at udsmykke ca. 20 kirker i det østfynske område, og hans mærke er netop en træsko. Malerierne er udført mellem 1470 og 1500, og i Gudme Kirke står der faktisk 1488. I Gudbjerg kirke ses ud over træskoen en del rosetter, et viekors, 2 ansigter, som benævnes »Picassoho- veder«, et våbenskjold med en hund og be- malinger omkring for- skellige aftrækshuller.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code