Gudbjerg Kirke

Gudbjerg Kirke

Kirken ligger på en bakkeknold midt i landsbyen. Den ældste romanske del er fra begyndelsen af 1100-tallet og er bygget af granitkvadre på en høj profi leret dobbeltsokkel. Koret og skibet er de ældste dele af kirken. På nordsiden er der et lille højtsiddende romansk vindue, som måske har siddet over kvindedøren. Det er ikke usandsynligt, at der kan ha- ve ligget en ældre trækirke under det nu- værende skib, som tidligt i 1100-tallet for- mentlig har stået som et stort tomt rum. Centralt i rummet stod døbefonten. I løbet af senmiddelalderen bliver kirken ombygget: Den bliver længere mod øst med romanske krumhugne kvadre. Selve kirkerummet bliver højere med ottedelte, sengotiske krydshvælv på lave falsede piller. Samtidig får kir- ken våbenhus mod syd og tårn mod vest, og de bygges på kampesten. Ved overgangen fra middelalder til Re- formationen 1536 må kirken have haft det udseende, som den har i dag.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code