Fåborg Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

I 1858 gennemgår kirken en meget stor restaurering, hvor midtskibets og sideskibenes vestlige hvælvingsfag skilles fra kirkerummet, og indrettes med våbenhus i midten, og ligkapel (nu sakristi) imod nord, og køkken og materialerum samt trappeopgang til orgel irnod syd. Den brede og meget smukke vestgavl med blændinger og talrige kamtakker, der igen bærer små kantstillede pinakler, er en arkitektonisk perle.

Kirkens gravsten blev ved restaureringen i 1858 atte nedlagt i nordre sideskibs vestfag. Forskellige epitafier, samt nogle restaurerede figurer fra en sengotisk altertavle smykker både kirke og våbenhus.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code