Fåborg Kirke

Alteret

Alteret

Det første man ser er professor W. Marstrands store altertavle of Kristus i Emmaus, signeret 1858. Maleriet er skænket of Købmand L. P. Voigth og hustru i anledning of deres guldbryllup i 1855. Kirkens tidligere altertavle var et meget smukt sengotisk, firefløjet lybsk arbejde fra 1511, som kom tit Nationalmuseet i 1882, hvor den stadig opbevares. Uden at flytte Marstrands billede ud of kirken, ville det være både rigtigt og smukt at få den gamle sengotiske altertavle tilbage på sin oprindelige plads, ligesom den romanske granitdøbefont men tinbåbsfad fra 1690 også ville »fylde« mere i det store kor.

På alteret Jigger Christian IVs bibel med originate sølvbeslag fra 1741. Her findes også et smukt sølvkrucifiks fra 1758. De to høje malmstager er skænket kirken i 1685, mens kirkesølvet er of nyere dato. Altertæppet er lagt på i 1983, og som motiver findes Helligåndsordenens dobbelte kors og liljen. Tæppet bleu på frivillig basis broderet of 44 damer fra sognet.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code