Fåborg Kirke

Fåborg Kirke

Faaborg nævnes første gang i historiske dokumenteribegyndelsenaf 1200-tallet,-heltnøjagtigt i 1229. Dette var en forholdsvis stabil periode i vort folk, hvor en stærk kongemagt formåede at skabe fred i landet, og gjorde det muligt at skaffe ressourcer til det kirkebyggeri, som blomstrede i hele Danmark. Faaborg by fik sin første Kirke, bygget of sten. Midt i sognet, tæt ved torvet opførtes Sct. Nicolai Kirke, som imidlertid allerede i slutningen of 1500-tallet bleu revet ned. Det eneste, der er tilbage i dag derfra er klokketårnet, - byens vartegn. Fra dette tårn ringes der stadig sammen til gudstjeneste og kirkelige handlinger i den nuværende sognekirke, Helligaandskirken, som bleu påbegyndt i slutningen of den katolske tid i Danmark, og som efter Reformationen bleu mageskiftet, så byen fik Helligaandskirken mod at Kongen kunne få Sct. Nicolai Kirke, som han skulle bruge til kornmagasin, for den store eksport, der udgik fra Faaborg havn.

Kirken udefra
Den nuværende sognekirke, - Helligåndskirken, blev først påbegyndt i slutningen of 1400-tallet. Den er opført of en katolsk tiggerorden, der først ret sent i Middelalderen kom til Danmark, hvor de opførte ialt 5 klosteranlæg. Inden Helligåndsbrødrene slog sig ned i Faaborg, havde byen haft et Helligåndshus, hvor gamle, syge og fattige kunne hente hjælp. I 1477 stiftedes Klosteret i Faaborg, og d. 14. marts 1478 blev det godkendt of Paven i Rom.
Kirke- og klosterbygninger opførtes i tiden herefter, med kirkens kor og nordre sideskib, samt klosterets østfløj som første fase. I dag kan man på nordsiden of kirken se tydelige spor of det nedrevne kloster, som har haft 2 hvælvede stokværk. I en svær murpille mellem kor og sideskib findes en vindeltrappe, og man kan på de tilmurede døre fornemme hvor forbindelsen mellem Kirke og Kloster har været.
Resten of Kirken er bygget noget senere, og da den lutherske reformation for alvor slog igennem i Danmark 1530-erne måtte byggeplanerne ændres.
De tilmurede højkirkevinduer viser f.eks. at man havde tænkt sig et kirkerum i basilikaform, men dette blev opgivet, og sideskibenes tag går næsten i eet med hovedskibets.

Kirkens omgivelser
Lige overfor kirken Jigger »Faaborg Hospital, den sidste udløber of senmiddelalderens helligåndshus. Dette gamle, smukke og fredede hus erhvervede menighedsrådet i 1981, og det benyttes nu til menighedslokaler og konfirmandstue, ligesom der også er kontorer til kordegn og kirkegårdsleder. I klokketårnet, som har fast åbningstid i sommertiden, findes der et meget fornemt klokkespil med 38 klokker, som bleu skænket kirken i 1960.4 gange i døgnet sender klokkespillet sine smukke toner ud over by og sogn. Kl. 8: Se nu stiger solen of havets skød. - Kl. 12: Giv mig, Gud, en salmetunge. - Kl. 16: Befal du dine veje. - Kl. 22: Fred hviler over land og by. Faaborg sogn har altid, sammen med Diernæs Landsogn nordøst for byen, udgjort eet pastorat, hvor 2 præster har tjeneste. Begge præster bor i Faaborg, men har deres gerning ligeligt fordelt i begge sogne. Endvidere bleu præsterne på Avernakø og Lyø arbejdsmæssigt knyttet til Faaborg mcd nogle særlige forpligtelser, efter en strukturtilpasning i 1998, hvor Faaborg sogn bleu udvidet med ca. 2000 mennesker i den vestlige ende of byen. I hele pastoratet er der nu ca. 8000 mennesker.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code