Falsled Kirke

Falsled Kirke

Falsled kirke fra 1932 er opført i håndstrøgne gule tegnsten, og dens tårn i træ er forsynet med et sort spåndækket spir. Det er en lille, men indtagende kirke, hvis udformning kan lede tankerne hen på pionertidens "nybyggerkirker". Med indvielsen gik et gammelt ønske i opfyldelse for falsledboerne, for hvem den syv km lange vej til Svanninge kirke forekom urimelig lang. I over 15 år måtte de vente på, at bevillingen til kirkebyggeriet kom på finansloven, ligesom det var en forudsætning, at beboerne selv skaffede et økonomisk bidrag til veje.


Tiden var ikke til prangende kirkebyggerier, men med arkitekt Th. Nygaards udkast fik Falsled en solid og funktionel kirke, der har den klassiske langskibskirkes vigtigste elementer. Lokale håndværkere stod for opførelsen.

En del af inventaret blev skænket til kirken. Døbefonten of mahogni var en gave fra lensgreve Henrik Bille-Brahe-Selby til Steensgård og stod oprindelig på godset Hindsgaul. Disk og kalk i sølv blev doneret of Frk. Clara Møller i Faaborg, og falsledboeme samlede selv ind til dåbsfad og kande samt til den syvarmede lysestage, som i tiden efter Grundtvig blev en populær prydgenstand i de danske kirker. Kirken fik senere overdraget en bibel fra 1633, som i dag opbevares i en montre. Skibsmodellen er skænket of Falsled Sømandforening.

Alterbilledet of Jesus og disciplen Peter på Genezaret sø er of kunstneren V. Brandt. Orglet of Bruno Christensen har 6 stemmer.

Den gamle pavillon
Der var engang... i 1850, medens Johan Frederik Leth var sognepræst i Svanninge, at der stod en thepavillon i præstegårdshaven. Måske havde den også stået der tidligere, det vides ikke med sikkerhed. Man ved, at disse ottekantede lysthuse er kendt fra slutningen of 1700tallet. Thepavillonen har tidligere været brugt til præstekonventer. Samtidig har stedets præster ganske givet siddet og nydt havens planter og træer over en kop to eller andet og fået inspiration til søndagsprædiken. Menighedsrådet mener, at det er of største kulturhistoriske betydning at bevare denne bygningstype. Istandsættelse og vedligeholdelse er her som i andre bevaringsopgaver essentiel. Derfor besluttede menighedsrådet med provstens tilladelse at sætte den forfaldne pavillon i stand.

Vi har forsøgt adskillige fonde om økonomisk hjælp til projektet. Vi har fået tilsagn fra Bestsellerfonden om støtte til den ydre maling. Endvidere har BG Bank ydet et tilskud på kr. 5000.00
Samtidig skylder vi blikkenslagermester William Davidsen en stor tak, fordi han tilbød at lave en stjerne, der pryder toppen of det ottekantede spidstag. Der har tidligere været en stjerne eller lignende, men den har manglet i adskillige år. Nu ser det færdigt og flot ud igen. Tak for det, William!


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code