Egense Kirke

Kirkeskib

Kirkeskib

Kirkeskibet "Kandace" hænger som en af de få prydgenstande i kirken, og samtidig minder den om forbøn for fiskere og andre søfarende. Det er en meget flot model af en orlogsfregat, skænket af søfolk og fiskere fra Egense sogn og ophængt i kirken den 7. februar 1888. Skibet bliver holdt i stand af Egense Sømandsforening, idet de direkte udgifter dog afholdes over kirkekassen. Skibet nedtages til "værft" i Rantzausminde hvert 25. år, og genophænges ved en højtidelig gudstjeneste omkring den 7. februar.

Sidste gang ved 100 års jubilæet i 1988. Navnet "Kandace" stammer fra Apostlenes Gerninger kapitel 8, v. 27, hvor vi hører om apostlen Filip, der døber den ætiopiske dronning, Kandaces hofmand, (vel hendes finans, økonomi, skatteminister), som var på rejse hjem fra Jerusalem.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code