Egense Kirke

Forsølvede smykker

Forsølvede smykker

Der er ingen kalkmalerier i kirken og ingen ydre pryd af nogen art, undtagen nogle mindekranse af sølv, ophængt som epitafier på skibets nordside.
De er skænket som en sidste hilsen til ejere af Hvidkilde, Baron E.Rosenørn-Lehn og baronerne F.A. og F.L.V.Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra folkene på Hvidkilde.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code