Åstrup Kirke

Stenplade

Stenplade

I kirken findes en række ligsten fra denne periode udført af Hans Malers værksted i Ros - kilde. I buen mellem kor og side kapel findes ligsten for Eiler Bølle og hans svigersøn Claus Ravenberg. Hermed markeres kirkens nære tilknytning til sognets hovedgård, Nakkebølle. Også stenen, over Susanne og Jacob Brocken - huus; den findes nu bag alteret, skyldes denne tilknytning, men det blev deres søn Eiler Brockenhuus , der mere end nogen anden kom til at præge Aastrup kirkes bygningshistorie. Han opførte det sidekapel, der stadig findes, og han gav kirken de svungne renæssancegavle på tårn og våbenhus, der også kan genfindes på Nakk ebølles hoved - bygning. Godset, der var blevet afbrændt under Grevens Fejde, var blevet genopført af hans forældre og blev færdiggjort af ham. På kir - ken er gavlene i dag rekonstruktioner fra midten af 1800 - tallet. I sidekapellet lod han opsætte en ligsten over sig selv og sine to hustruer, Berte Friis og Anne Bille. Af stenen fremgår det, at den er opsat medens Eiler Brockenhuus stadig var i live; der er nemlig aldrig blevet sat dødsår på den. Man mener, han døde omkring år 1602.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code