Øster Hæssinge Kirke

Øster Hæssinge Kirke

Øster Hæsinge kirke er oprindeligt bygget i teglsten i senromansk stil, o. år 1200. På begge sidemurene havde den ældste kirke friser af dobbelte savsnit, som stadig kan ses. I senmiddelalderen (o. 1400-årene) blev det oprindelige kor nedbrudt og kirken forlænget mod øst. De nye dele blev opført i kampesten og skellet mellem de ældste teglmure og de nyere kampestensmure ses tydeligt i murværket. Ved denne ombygning i senmiddelalderen blev kirkerummets fire gotiske hvælvinger også opmuret. Kirkens tårn er sengotisk og formentlig bygget ca. år 1500. Tårnet er opført i tegl og kampesten. I tårnets mur mod vest ses en meget smuk tilmuret døråbning i sengotisk stil. Tårnet har været en tredjedel højere, men blev afkortet ved en ombygning i 1701. På tagrygningen i kirkens østende har siddet et messeklokkespir. Messeklokken blev brugt i katolsk tid, hvor man ringede, når brød og vin under messen forvandledes til Kristi legeme og blod


Til oversigt Tilbage til kirken Print
Øster Hæssinge Kirke

Øster Hæssinge Kirke
 
Øster Hæsinge kirke er oprindeligt bygget i teglsten i senromansk stil, o. år 1200. På begge sidemurene havde den ældste kirke friser af dobbelte savsnit, som stadig kan ses. I senmiddelalderen (o. 1400-årene) blev det oprindelige kor nedbrudt og kirken forlænget mod øst. De nye dele blev opført i kampesten og skellet mellem de ældste teglmure og de nyere kampestensmure ses tydeligt i murværket. Ved denne ombygning i senmiddelalderen blev kirkerummets fire gotiske hvælvinger også opmuret. Kirkens tårn er sengotisk og formentlig bygget ca. år 1500. Tårnet er opført i tegl og kampesten. I tårnets mur mod vest ses en meget smuk tilmuret døråbning i sengotisk stil. Tårnet har været en tredjedel højere, men blev afkortet ved en ombygning i 1701. På tagrygningen i kirkens østende har siddet et messeklokkespir. Messeklokken blev brugt i katolsk tid, hvor man ringede, når brød og vin under messen forvandledes til Kristi legeme og blod
 

qr code