Vester Åby Kirke

Alteret

Alteret

Altertavlen er malet i 1840 af August Thomsen. Motivet stammer fra Lukasevangeliets 2.kapitel som citeres under billedet: ”Herre, n u lader du din tiener fare i Fred, thi mine Øine haver seet din Frelse”. Alterskranken markeres af et håndsmedet gitter fremstillet i 1933. Den kniplede alterdug blev i 2008 skænket kirken af et sognebarn. På alterbordet står foruden to malmlysestager o gså to mindre malmklokkelysestager fra 1600 - tallet. De har den forunderlige historie, at de en tid lang var borte fra kirken, men med hjælp fra Ny Carlsbergfondet blev de i 1989 tilbagekøbt på en auktion. Altersølvet stammer fra 1677 og er skænket kirken af Birgitte Trolle, Brahetrolleborg.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code