Tved Kirke

Altergangen

Altergangen

I skibets nord mur er indsat en romansk granitgravsten med kors, og en anden med mandshovede sidder i sydmuren. NORDRE SIDESKIB Ved en istandsættelse af kapellet 1910 nedsattes nogle kister under gulvet i n. kapellet, der også har været indrettet som gravkapel m. trægitter fra 1700t., bl.a. m. ligene af jomfru Elisabeth Sophie Banner, d. 1717, Wolff Siegfr. V. Holsten, d. 1718, og hustru Ide Skeel, d. 1749, grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, d. 1803, og Edel Dyre v. Løvenhjelm, d. 1804.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code