Tved Kirke

Tved Kirke

Kirken består af et romansk skib med sengotiske udvidelser: langhuskor, korsarme i nord og syd samt vesttårn. Af den romanske bygning, der er opført af frådsten og kamp, er kun bevaret partier af skibets langmure med rester af lisener og rundbuede murblændinger, mens alle andre oprindelige enkeltheder er forsvundet. I sengotisk tid er koret udvidet, og der tilføjedes korsarme og vesttårn, alt af kamp og tegl og med blændingsgavle, hvoraf tårnets østgavl har store cirkelblændinger, der minder om den sydsjællandske type. Korsarmene har krydshvælv, medens der i kor og skib er fem ottedelte hvælv.

Ved kongebrev af 30/10 1554 blev Tved kirke befalet nedbrudt og sognefolket henvist til Vor Frue kirke i Svendborg; men beboerne henvendte sig til kongen med bøn om at beholde deres kirke, og 1558 toges ordren tilbage, hvorefter Tved sogn annekteredes til Skårup sogn, 1591-1603 var det atter et eget pastorat, hvorefter det på ny forenedes med Skårup indtil 1738, hvorefter det var selvstændigt indtil 1812, derpå atter anneks til Skårup indtil 1842, fra da af igen selvstændigt.

1228 Svendborg by købstadsrettigheder. 1241 Valdemar den 2. Sejr dør. Ørkild og Tved kirke. 1330 - 40 Ørkild samt hele Fyn pantsat til tyske greyer. 1350 - 60 Genvundet of Valdemar den 4. Atterdag. 1480 Chr. I stadfæster Svendborgs privilegier mod Ørkilds handel. 1534 - 36 Grevens fejde. 1534 Ørkild stormes og afbrændes of Svendborgs borgere. Stiftarkivet tabt. 1549 Chr. III overdrager brugen of Ørkild by til Svendborgs borgere. 1550 Chr. III overdrager Bjørnemose til beboeren på livstid. 1554 Ved klemmebrev befales Tved kirke nedlagt, sognet til Vor Frue. 1554 - 58 Bevares Tved sogn selvstændigt 1559 Strid mellem Tved og Vor Frue kirkers værger om retten til Bjørnemose og Ørkilds to møller. 1560 Tved anneks til Skårup. 1563 Ovennævnte strid afgøres til fordel for Vor Frue sogn.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code