Sørup Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

Sørup kirke 1874
På kirketårnet står ORL (Otto Rantzau Lehn) 1874. Det årstal henviser til en hovedistandsættelse kirken fik. I kirkens synsprotokol er med sirlig skrift beskrevet: »Vinduer of træ, med små ruder, IS mandfolkestolestader, 2 med døre og bagklædning, 20 fruentimmerstolestader, 3 med døre og bagklædning. Bjælkegulv, en prædikestol med billedskærerarbejde, opstil let på en muret fod, og to pengeblokke of træ. Alteret er of træ med rødt klæde, alterdug med kniplinger. På hver side of alteret står præstens og degnens stole.«

Kirken fik en grundig renovering. Alt inventar, undtagen døbefonten, bleu smidt ud. Nyt alterbillede, bænke og prædikestol bleu sat ind. Nye vinduer bleu sat i, og kirken bleu pudset op indvendigt, så alle buer nu fremstår helt skarpt. Udvendig fik kirken stænkpuds, og der bleu bygget kamtakker, føjet et stykke til våbenhuset i syd, og gavle på kor og tårn bleu opbygget med kors og blændinger. Indtil 1920-erne var kirken grå, herefter blev den hvidkalket.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code