Sørup Kirke

Alteret

Alteret

Alterbilledet er malet of Hagedorn Olsen i 1960. Det er malet med kalkfarver med kasein som bindemiddel direkte på den kalkede væg. Himlen er belagt med bladguld. Det forestiller sædemanden, der sår livets ord blandt mennesker, der lever midt i livets brogede mangfoldighed.
Lignelsen om sædemanden lyder fra Markusevangeliet kap. 4, 3-9: »Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget ford, og det kom straks op, forth der kun var et tyndt lag ford; og da solen kom højt på himlen, bleu det svedet, og det visnede, forth det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.« Og Jesus sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!

Altersølvet
Kalken er fra den 1. maj 17 I 8. På foden er et kruciflx og teksten: »Jeg veed mig indtet andet til Salighed end den korsfested Jesus Christus. « Disk og oblatæske er fra 1864. Alterstagerne er of messing og fra omkring 1589.

Alterdugen
En of alterdugene har kors og palmer og er fremstillet i 1920-erne. En med liljemotiv fra 1960-erne. Den nyeste alterdug fra 1981 har Andreaskorset som motiv.

Bryllupstæppet
Tæppet er fremstillet of Nanna Agger i 1981 og fremstillet af uld og i naturfarver. Mønstret svarer til stenene i gulvet foran altret.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code