Sørup Kirke

Altergangen

Altergangen

Kirkens to glas mosaikker
Mosaik, 1972, efter salmebogens nr. 350: Himlene, Herre, fortælle din ære, me.steren prise of hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hære formå.

Mosaik, 1973, efter Johannes evangeliets kap. 12, 24 om Jesu død og opstandelse: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.

Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen, Ærø, har tegnet mosaikkerne. Glarmester Mogens Frese, København, har hugger og støbt glasset sammen.
Glasset er fransk, ca. 1 em tykt, og kan ikke skæres, men må hugger. Det støbes sammen med cement, indrammet i jern.

Kirkens kunstfond har bekostet den b1å mosaik over indgangsdøren. Det store mosaikvindue med alle aksene er skænket of en landmandsfamilie, der har boet i sognet.

Jesus på korset
Kirken har ophængt 4 relieffer af kunstneren Stig Carlson.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code