Skårup Kirke

Koret

Koret

1954 - 1955 blev Skaarup kirke gennemrestaureret under kyndig og dygtig ledelse af arkitekt Ejner Mindedal-Rasmussen, som her har sat sig et mindesmærke som en forstående, nænsom og indsigtsfuld kirkearkitekt.
Han har således skabt et for en landsbykirke usædvanlig stort og smukt kor. Og som noget sikkert enestående i Danmark lod han fundamentet for alterbordet opføre af det gamle bygningsmateriale: fraadsten (kildekalk). Oven på dette fundament hviler en glade af ølandssten. Den vejer 1 ton og blev i vinteren 1955 fragtet over isen fra Øland til Sverige og videre til Horsens, hvor den blev tilhugget af et stenhuggerfirma, inden den kom til at pryde Skaarup kirkes alterbord.

Endelig er der fire farvede glasruder i korvinduet mod syd, med indbrændt våben og navne: "Jørgen Henning Valckendorph, Helle Trolle 1707". Det er ifølge prof. Schurmann "en skrøbelig" rest af et helt vindue med forskjellige farvede ruder, der i sin tid har været givet til prydelse for kirken og har været egnet til at kaste et dæmpet lys med et ejendommeligt skær over choret". (Valc kendorferne på Klingstrup, s. 94).


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code