Skårup Kirke

Orgelet

Orgelet

Kirkens Orgel er af gammel oprindelse, indrettet og bekostet of Henning Christopher Valckendorfs enke, Anna Margaretha van Halem 1755. Orgelværket blev helt fornyet i 1929, men orgelfacaden i rokokostil og med morsomme musikantbilleder er bevaret. Ved kirkerestaureringen i 1954/55 blev orgelet flyttet fra sin plads ved tårnudgangsdøren og anbragt i "Skaarupørekirken"s halve korsarm. I 1977 blev et helt nyt orgel med 10 stemmer, bygget af P. Bruhn & Søn, Rødekro, taget i brug. Samtidig blev orgelet igen flyttet tilbage til sin oprindelige plads ved tårnet. Den gamle orgelfacade blev igen anvendt efter restaurering og nymaling under ledelse of arkitekt Lars Mindedal.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code