Skårup Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

Kirkens to lysekroner har hver deres historie. Den største, som hænger i skibet bærer følgende indskrift: "Anno 1707 hafuer Velb. Hr. Amptmand Jørgen Henning Valckendorph til Klingstrup Hans Kongelig Majestæts Amptmand ofuer Rugaards Ampt, og hans kiere elskelige Frue, Velb. Fru Helle Trolle gifuet denne LiuseKronne her til Schaarup Kircke, Gud fornemmelig til Ære og Kircken til Zirat og Prydelse". Men ikke nok med det - der er også indgraveret følgende vers:

"En Liuse-Krone her udi Guds Tempel henger. Ved Ordets klare Lius hver Christen Sjæl sig trænger At blifue ret opliust i sit formørcket Sind Og gaa paa Dyders Vey til Liusets Jesum ind."

Den anden lysekrone hænger i koret. Den er af nyere dato og er en gave fra fisker i Aabyskov, Chr. M. Christensen og hustru, ophængt i koret 1955 efter endt restaurering. Det står vist ingen steder skrevet, men det er dog værd at vide for senere slægter, at denne gave er givet "i taknemmelighed for Guds godhed imod os". Således udtalte giveren sig overfor den daværende sognepræst. I skibet hænger også en skibsmodel fra 1801, istandsat og fornyet 1954 - 1955.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code