Skårup Kirke

Døbefont

Døbefont

Skaarup kirkes døbefont er så gammel som kirken selv. Den er en romansk granittont med nedadvendt rundbuefrise under fire mandshoveder. Man kan uden overdrivelse sige, at denne er kirkens ældste kunstværk. Med hvor stor omhu de gamle stenhuggermestre har udført deres arbejde, kan man danne sig en forestilling om ved at betragte den mislykkede fontekumme, som nu står opstillet i tårnrummet. Den fandtes i 1954, anvendt som fod for døbefonten i koret. Da den påbegyndte font slog revner, har man rask standset arbejdet, kasseret den og tilhugget en ny. Man tillod sig ikke nogen sjusk i det, man lavede. Derfor er den mislykkede font med rette kommet til ære og værdighed 800 år efter. Nu står den som et vidnesbyrd for senere slægter om vore forfædres kunstneriske kunnen og solide håndværk. Dåbsfadet er et messingbækken, som angives at være af sydtysk oprindelse fra ca. 1575 (Trap). Det bærer indskriften: "Jomfru Anna Beate Valckendorph haver til Guds ære og Skaarup kirckis daab til prydelse givet dette vandbecken 1694, som til ævindelig eie udi funten skal forblive."


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code