Skårup Kirke

Alteret

Alteret

Skaarup kirkes største klenodie er den trefløjede altertavle fra den katolske tid. Man ved ikke hvem der har skåret den, eller hvem der har ladet den udføre. Men den er et smukt billedskærerarbejde, et "sengotisk snitværk fra ca. 1470" (Trap). Den viser i midtskabet korsfæstelsen og i fløjene Kristi korsgang, hudstrygning, bespottelse og opstandelse. Øverst på altertavlen står med forgyldte bogstaver følgende indskrift på latin: Crucufixum in carne laudate, et sepultum propter vos glorificate resurgentemque a morte adorate. I dansk oversættelse: "Lovpris ham, der blev korsfæstet i kødet (c: som menneske), herliggør ham, der blev begravet for jer og tilbed ham, der stod op of døde". Derefter følger et gravvers, der helt er affattet i tidens stil. Denne tavle stammer fra det gravkapel, som Jørgen Henning Valckendorf i 1708 havde ladet opføre på kirkens nordside. Tavlen, der var smurt over med en cementgrå maling, blev ved restaureringen i 1954 istandsat og fremtræder nu i sin oprindelige skikkelse.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code