Sankt Jørgens Kirke

Sankt Jørgens Kirke

Der hvor den nuværende kirkebygning står idag stod en trækirke, som man har kunnet daterer tilbage til omkring 1150. Man ved dog ikke hvor gammel den egentlig er. Dengang hed den Sct. Jørgensgård og blev oprettet for spedalske, da sygdommen hærgede Europa og man var nødsaget til at gemme de syge væk pga. mangel på lægemiddel mod denne. En samling små træhuse samt en lille trækirke blev oprettet uden for byen, hvilket der blev ca. 40 andre steder i landet, men denne er dog den eneste, der eksisterer idag. Efterhånden som gården blev mere velhavende pga. almisser o.a. fik man senere råd til at bygge en stenkirke. Denne stod færdig i slutningen af 1200-tallet.

I de næste par århundreder var kirken udsat for tre udvidelser, som var ekstra fag mod vest, søndre korsarm og tårnet mod vest. Disse Sct. Jørgensgårde blev i 1542 ophøvet da spedalskhed og den sorte død næstet var væk, dog fortsatte de som hjem for gamle og svagelige uden familie til hjælp. Kirken fik nu en funktion som kirke for alle beboere i sognet. Kirken været igennem nogle restaureringer siden da. Bygningen ved siden af kirken er hospitalet fra dengang. Idag er der planer om at indrette det til sognegård.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code