Oure Kirke

Altertavle

Altertavle

Altertavlen stammer fra 1941. Den er opbygget omkring en sengotisk nådestolsfremstilling fundet på Tiselholt. Den stammer utvivlsomt fra midtfeltet i kirkens gamle altertavle, der iflg. en gammel visitatsbog desuden rummede en Maria- og en Johannesfigur. Disse er forsvundet, men nye er kopieret efter tilsvarende figurer i Vejstrup Kirke.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code