Oure Kirke

Altergangen

Altergangen

På korets Østvæg over altertavlen er ophængt et line sengotisk krucifiks. I 1941 bleu der fundet brandgrave fra jernalderen omtrent ud for skibets oprindelige norddør. Brandgravene var antagelig kirkens første primitive opvarmningssystem. En indskriftsløs jernbundon dørfløj, formentlig fra senmiddelalderen, opbevares nu på Stiftsmuseet i Odense, efter at den i en periode havde vaeret gulv i et badehus på Tiselholt.

Jernalder: Tiden op til middelalderen.
Dansk middelalder: 1050 1530
Romansk stil: ca. 1100-1250. Arkitektur kendetegnet ved rundbuer og krydshvælvinger som typisk anvendt i danske landsbykirker.
Gotisk stil: Spidsbuestil, stilart fra den senere del of middelalderen.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code