Ollerup Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

Døren har 16 falter. 8 fra Gamle Testamente imod våbenhuset. Nedefra: Syndefaldet, uddrivelsen of Paradis, Adam og Eva mad Kain og Abel, Kains brodermord, den brændende tomebusk, kobberslangen i ørkenen, Michael og Dragen og David som hyrdedreng. De 8 fra Ny Testamente imod kirkerummet: Bebudelsen, julenat, flugten til Ægypten, Jesus som 12årig i templet, Jesus dåb, opvækkelsen of Jairi Batter, nadverens indstiftelse og sjælekamp i Getsemane have. Over døren ind mod kirken en tympanon, der symboliserer treenigheden: Faderen mad den korsfæstede Kristus og Helligånden som en due.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code