Ollerup Kirke

Ollerup Kirke

Kirkens alder er ukendt. Senest indviet i 1504. Oprindelig en gotisk bygning of kamp og tegl. Tårnet er ombygget i 1891/92 of Otto Rosenørn Lehn Til "Hvidkilde". I 1869 blev kirken udvendig påsmurt grå cement og stod sådan, indtil den igen i 1979 blev hvidkalket. I 1993/94 blev kirken total-renoveret indvendig med bl.a. installering af el-varme.

I tårnrummet et portræt of Jens Sofus Brandt, sognepræst fra 1838-1898. Desuden et udkast til anlæg of Ollerup kirkegård fra 1817.

NORDVÆGGEN Ud for indgangsdøren et maleri "Bebudelsen", malet of B.S. Ingemanns hustru Lucia Handix Ingemann. På den anden side of vinduet "Korsfæstelsen", skænket kirken 1606. Øverst oppe, over præstestolen, en tidligere altertavle "Nadveren".

I våbenhuset findes 4 ligsten fra et sløjfet gravkammer under tåmet. De to store er mindesmærker over ægtepar fra "Nielstrup", og de to små er bømegravsten. Ved siden of døren ud til kirkegården er indmuret en gravsten fra 1663. I våbenhuset findes desuden en gammel fattigblok.

Præstegården øst for kirken er genopført efter en brand i 1935. Stilen er en kopi of den tidligere præstegård, der dog var i bindingsværk og strå. Sml. det tidligere enkesæde " Stensero" ved det sydlige kirkegårdshegn.

På kirkegårdens nordøstside Jigger den første forstander på Højskolen, Anton Nielsen begravet. I nordvest-siden Jigger nogle of de tidligere forstandere på skoleme i Ollerup begravet.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code