Lunde Kirke

Koret

Koret

I koret er der sket en del ændringer siden 1852. Imellem skib og kor har der været et jerngitter, og loftet var oprindelig of træ. 1 1937 blev der opført korbue og hvælving i koret.

Tæppet mellem alter og knæfald bleu anskaffet til kirkens 100 års jubilæum for indsamlede midler. Arbejdet blev udført af frk. Caroline Jensen, Bobjerg.
Et vers fra Alfred Abrahamsens digt »Det gamle kirkehus« skal afrunde disse træk of Lunde Kirkes histories

Her tapes der til sognets børn om ordet, som ud fra skriftens helligdom udflød. Her bøjed slægter knæ om alterbordet, mens orgeltonerne så dæmpet 1ød. Mod dette sted gik folk fra gård og hytte ad gitterlågen i det gamle hegn - her gik de svundne slægter for at lytte for sidst at hvile under korsets tegn.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code