Lunde Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

På nordvæggen hænger en gammel altertavle »Jesus i Gethsemane Have«, vistnok malet of Johs Jensen.

Lysekronen var ligesom hele installationen of elektricitet en gave tit kirken fra fru Marie Jørgensen i Lunde, enke efter sadelmager Jørgensen, der døde i eftersommeren 1915. Det elektriske lys var første gang tændt ved en nytårsaftensandagt den 31. december 1915.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code