Lunde Kirke

Alteret

Alteret

Altertavlen indviedes den 5. februar 1939. Den er udført of fru amtsprovstinde Clausen, Ollerup, og er en kopi of N. Skovgaards altertavle »Den gode hyrde« i Rigshospitalets kirke. Altertavlen bærer indskriften:
Herren er min hyrde mig skal intet fattes

Den 7-armede lysestage er en gave fra proprietær Hans Langkildes arvinger. Den var første gang tændt den 25. august 1929. Der findes to alterkalke of sølv. Den ældste har denne indskrift: Skjenket of Geheimeconferensraad Greve Preben Bille Brahe til den of ham i aaret 1852 fra ny opført Lunde Kirke.

Den anden kalk har to inskriptioner. På den ene side står: Taknemmelig Erindring til L. Rasmussen fra Lunde Sogns Beboere i Anledning of hans Sølvbryllup den 19. April 1862 og 25-aarige Virksomhed som Sognepræst for Stenstrup og Lunde Menigheder. På den anden side: Gave til Lunde Kirke fra Proust Rasmussens Børn 1889.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code