Lunde Kirke

Alteret

Alteret

Altertavlen indviedes den 5. februar 1939. Den er udført of fru amtsprovstinde Clausen, Ollerup, og er en kopi of N. Skovgaards altertavle »Den gode hyrde« i Rigshospitalets kirke. Altertavlen bærer indskriften:
Herren er min hyrde mig skal intet fattes

Den 7-armede lysestage er en gave fra proprietær Hans Langkildes arvinger. Den var første gang tændt den 25. august 1929. Der findes to alterkalke of sølv. Den ældste har denne indskrift: Skjenket of Geheimeconferensraad Greve Preben Bille Brahe til den of ham i aaret 1852 fra ny opført Lunde Kirke.

Den anden kalk har to inskriptioner. På den ene side står: Taknemmelig Erindring til L. Rasmussen fra Lunde Sogns Beboere i Anledning of hans Sølvbryllup den 19. April 1862 og 25-aarige Virksomhed som Sognepræst for Stenstrup og Lunde Menigheder. På den anden side: Gave til Lunde Kirke fra Proust Rasmussens Børn 1889.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
Lunde Kirke

Alteret

Alteret
 
Altertavlen indviedes den 5. februar 1939. Den er udført of fru amtsprovstinde Clausen, Ollerup, og er en kopi of N. Skovgaards altertavle »Den gode hyrde« i Rigshospitalets kirke. Altertavlen bærer indskriften:
Herren er min hyrde mig skal intet fattes

Den 7-armede lysestage er en gave fra proprietær Hans Langkildes arvinger. Den var første gang tændt den 25. august 1929. Der findes to alterkalke of sølv. Den ældste har denne indskrift: Skjenket of Geheimeconferensraad Greve Preben Bille Brahe til den of ham i aaret 1852 fra ny opført Lunde Kirke.

Den anden kalk har to inskriptioner. På den ene side står: Taknemmelig Erindring til L. Rasmussen fra Lunde Sogns Beboere i Anledning of hans Sølvbryllup den 19. April 1862 og 25-aarige Virksomhed som Sognepræst for Stenstrup og Lunde Menigheder. På den anden side: Gave til Lunde Kirke fra Proust Rasmussens Børn 1889.
 

qr code