Lunde Kirke

Lunde Kirke

Den 15. december 1852 blev Lunde Kirke indviet af biskop Engelstoft, og 12-14 præster var til stede sammen med flere hundrede mennesker, heriblandt grev Preben Bille Brahe til Egeskov.
Således beretter nu afdøde Alfred Abrahamsen i en historisk gennemgang of Lunde Kirke. Teksten i denne brochure er hovedsalig baseret på det historiske materiale, Alfred Abrahamsen har samlet om Lunde Kirke.

Den gamle kirke
Der har gennem århundreder ligget en kirke her, men der findes ikke mange oplysninger om den gamle kirke. Måske er den bygget i 1200-tallet. Den ældste beskrivelse, man kender, er fra 1589 og stammer fra biskop Jakob Madsens visitatsbog, hvori han beretter følgende:

Annex til Kirkeby. - 24 Tiendeydere. Aar 1589, den 27de Marts, Skertarsdag, Kl. 9. Stor Snee fra 7 til to Slet.
Jeg holdt min Tale, førend Han prædikede; oc derefter drag jeg til Querndrop.
Degnen fra Skolen. 11 Ort. aff begge Sogner. Kirken2) vden Torn, tagt paa den nordeste Side offuer Kirken met Bly oc Synderside offuer Choret met Tegel. 2 Clocker. Kirkegord met Træ (i stor Lind). Laden fardige. Muren omkring Kirkegorden aff Kamp. 4 Huellinger. Tafflen: den gamble oc vnge papistiske G(ud) setter Krone paa jomf. Mar.; Fløier malet. Fonten neder i Kirken. Prædickestoel ved Synderside. Choret met Traller fore. 1 liden Schrifftestoel oc Degnestoel. Klocke Tornet paa Kirkegorden.
Herristing her vdj Byen Onsdagen.
jeg visiterede Aar 1595, den 30te Oktober Kl. 10. Alt vel.

Der var altså intet tårn på dette tidspunkt. Men man ved, at der blev bygget et tårn i 1700-tallet. Fra et kirkesyn i 1768 bemærkes det, at der i tårnet hænger en klokke, som bærer gehejmeråd Niels Krag til Egeskov og frue Sophie Juuls navnetræk samt årstallet 1715. Måske er tårnet bygget dette år.
Syd for kirken har der ligget en kirkelade, hvor kirkens korn er blevet opbevaret. Kirken havde jo også agre i bymarken. Undertiden støder man på fundamentet of denne lade, som blev nedrevet for århundreder siden.

Bygningen of den nuværende kirke
Den gamle kirke beskrives som lille, meget lav, mørk og fugtig, med tårnet på siden of kirken over våbenhuset. Da den var for lille, blev den brudt ned og en ny kirke opbygget of geheimekonferensråd, grev Preben Bille Brahe til grevskabet Brahesminde og stamhuset Egeskov, efter en tegning of Nebelong.
Som kirkepatron påhviler arbejdet grev Preben Bille Brahe til Egeskov, men sognets bønder har også ydet deres bidrag. Således fortæller en gammel ægtprotokol, at bønderne var færdige med at køre grus og sten til den nye kirke i efteråret 1852.
På Højelundgård findes en bog med optegnelser foretaget of Rasmus Knudsen (1799-1886). Heri oplyses det, at den 10. marts 1852 begyndte de at bryde den gamle kirke ned, den 22. maj var grunden og de store hugne sten, der danner kirkens sokkel, sat og sølvpladen muret ind, den 26. juli blev overdelen lagt på kirken, og den 18. september blev spiret anbragt.
På en of stenene i kirkens sokkel er indhugget et kryds. Måske findes her den omtalte sølvplade. Den 15. december 1852 stod kirken som nævnt klar til indvielse.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code