Landet Kirke

Landet Kirke

Kirken er indviet til Sct. Jørgen (de spedalskes helgen, identisk med Englands nationalhelgen St. Georg). En lokal tradition siger, at kirken er den ældste på øen. Sognenavnet Landet er fra begyndelsen ikke navnet på en landsby, men snarere betegnelse på øen Taasinge, der blev betragtet som "landet" af folk på de små øer Drejø, Skarø osv. Den nærmeste landsby var oprindelig Lundby, hvor præstegården da også lå. Den nuværende Landet by er først vokset frem i de sidste 100 år. Ca. 1150-1200: Kor og apsis bygges, evt. i forbindelse med en ældre kirke af træ.
Ca. 1200: Opførelsen af skibet påbegyndes.
Ca. 1500: Det oprindelige træloft erstattes af gotiske hvælvinger.
Ca. 1530: Kirken skib forlænges mod vest.
1634: Oven på vestforlængelsen opføres et tårn. Ud for mandsdøren mod syd tilføjes et våbenhus.
1831: Det gamle alter og dets udskårne altertavle fjernes. Der opføres en væg af bindingsværk mellem kor og apsis. Foran denne væg opføres nyt alter med et renæssancemaleri som altertavle, indfattet i ny ramme i empirestil.
1869-70: Nederste tårnrum indrettes til ny forhal (våbenhus) med yderdør mod vest.
1891: Den romanske portal fra det gamle våbenhus flyttes til væggen mellem skibet og den nye forhal.
1957-59: Kirken istandsættes indvendigt. Altertavle restaureres.
1992-93: Kirken undergår en større indvendig restaurering. Altertavle restaureres.
1995: Kirken istandsættes grundigt udvendigt.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code