Håstrup Kirke

Altergangen

Altergangen

Kirken har tre lysekroner. Den midterste er skænket til kirken 1915. Den østlige krone er også en gave - tændt første gang juleaften 1937. Disse to kroner er Kalundborgkroner. Ved kirkerestaureringen 1968 anskaffedes den tredje krone, en Vartovkrone. På dette tidspunkt var det ikke muligt at købe en Kalundborgkrone.

I kirkens vestvæg er indmuret to gravsten. Den ældste (ved orglet) er over Palne Munks døtre, Ode og Edel.
Inskriptionen lyder: »Ode et Edel filie Palli Marsk militis de Ostropgardh hic sepult MCDLXX« (Ode og Edel døtre of Palne Marsk, Østrupgård, er her begravet 1470). På stenen er to våbenskjolde, øverst for slægten Munk, nederst for slægter Frille. I hjørnerne er de fire evangelistsymboler: mennesket (Mattæus), løven (Markus), oksen (Lukas) og ørnen (Johannes).
Den anden gravsten (syd for gitterporten) er over søstrene Karen Brahe (1657-1736) og Birgitte Brahe (1664-1745), Østrupgård.
Begravelserne er under gulvet i koret, og stenene har oprindelig ligget over gravene, men er på et tidspunkt flyttet til nuværende plads.
I tårnrummet står to sandstenssarkofager med etatsråd Frederik Hein og Susanne Brahe. Frederik Hein var borgerlig of fødsel, hed oprindelig Jensen. Han erhvervede hovedgården Stensgård i Millinge og godset Grubbesholm, Nørre Bork sogn i Ringkøbing amt. I 1737 blev han i Horne kirke gift med Susanne Brahe til Østrupgård. Senere erhvervedes Damsbo. Ægteskabet var barnløst.

1 1966-68 gennemgik kirken en grundig restaurering under ledelse of arkitekt E. Mindedal, Ollerup. To gjordbuer (buer mellem hvælvingerne) blev rettet op. Vægge og hvælvinger blev renset for gammelt puds og pud set om. Orgelpulpitur blev fjernet, nordvestlige vindue muret til, nyt orgel opsat. Centralvarme blev indlagt, stolestaderne blev ændret (to stolestader mindre i hver side) alt træværk blev malet efter farvevalg of maleren Ernst Trier.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code