Gudme Kirke

Altergangen set fra Koret

Altergangen set fra Koret

Den store messinglysekrone er fra 1682 og er ligeledes en gave fra Broholm. Den ene of de små lysekroner er skænket of venner of familien Sehested til minde om kammerherreinde Alexandra Sehested, der døde 1903. På skibets sydside er ophængt et større epitafium over præsten Niels Madsen Lørup, der var præst i Gudme og Brudager i 20 år. Han døde i 1679.

Den lokale husflidsforening markerede sit 90-års jubilæum ved at udarbejde en præstetavle, som i 1983 blev ophængt på nordvæggen i våbenhuset. Spejl og stumtjener er også of nyere dato, nemlig fra 1986. Inden vi forlader kirken er det imidlertid nok værd at kaste et undersøgende blik på den bjælke, som hænger på vestvæggen i tårniummet. På bjælken er der nemlig udskåret et mandshoved med tartarskæg, som minder om de ældste romanske stenhoveder f.eks. fra Tømmerby Kirke og også godt kunne være fra en norsk stavkirke. Har vi her en rest fra den stavkirke, som omkring år 1300 blev afløst of kampestenskirken?


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code