Gudme Kirke

Alteret

Alteret

særdeles velbevaret gotisk fløjaltertavle fra 1400-tallets sidste del. I midterskabet korsfæstelsen, i fløjene scener fra lidelseshistorien. På alterbordet er der store malmlysestager fra ca. 1750. På kirkens alterbord er der under gudstjenester placeret et krucifiksur fra begyndelsen of 1600-tallet. Uret har stået i kirken fra midten af forrige århundrede, hvor det blev købt i Paris og til 1905 og igen fra 1982. Krucifiksuret er skænket of Broholm. Altertæppet er fremstillet lokalt i 1986.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code