Gudme Kirke

Kalkmalerier

Kalkmalerier

Fra reformationstiden og frem til 1877 har de gamle kalkmalerierværet overkalkede. Ved en tilfældig afstødning of hvidtekalken viste der sig en indskrift over udgangsdøren fra tårnet, og man gik så i gang med at banke al hvidtekalken af.
Kalkmalerierne har allerede på det tidspunkt været bedst bevarede på hvælvingerne, i skibets vest- og østende samt på korets vestvæg, og i dag er ethvert spor of kalkmalerier på væggene i skibet fjernet (bortset fra indvielseskorsene og paneldekorationerne).

I korhvælvingen er malet blomster- og frugtopsatse. På vestvæggen i koret ses endvidere et korsegangssceneri: Kristus bærende på sit kors; i baggrunden tårne og mure, der må forestille Jerusalem.
Skibets hvælvinger er dekorerede med rosetter, flettede kors, sole, bomærker og initialer, ledsaget of rankeslyng og siksakbånd. I den tredie hvælving fra øst finder man et par træsko, som har givet maleren navnet træskomaleren. Tilsvarende træsko kendes fra andre of egnens kirker.

Korbuen og hvælvingen mod øst, som ses på billedet, er bl.a. udsmykket med en enhjørning, et "AVE MARIA", et kors omslynget of træ med rødder, et line tårn, en ridder med fjerbaret og skæg, mærker og bogstaver og også her sole og Herekors.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code