Bjerreby Kirke

Degnestol

Degnestol

Degnestolen er også et synligt minde om kirkens værnehelgen Sct. Morten og viser en fremstilling af den afgørende begivenhed i helgenens liv: Hans møde med Kristus i skikkelse af en tigger. Martin var født ca. 315 i det nuværende Ungarn som søn af en romersk soldat. Han voksede op i Pavia i Italien og kom som ung officer i den romerske hær til Gallien, det nuværende Frankrig, hvor han i byen Amiens mødte en nøgen tigger. Martin delte med sit sværd sin kappe i to dele og gav tiggeren den ene. Siden oplevede han i en drøm at se Kristus og genkendte i ham den usle tigger. Kort efter blev han døbt og tog sin afsked fra hæren for at blive soldat for Kristus. Efter en tids tilbagetrukket liv i Italien blev han blev præst i Gallien, hvor han grundlagde landets første kloster, inden han ca. 370 blev biskop i Tours. Det er i den anledning, man fortæller om gæssene, der røbede den beskedne mand, som havde gemt sig for ikke at blive biskop. Men det var på grund af sin utrættelige og modige virksomhed som missionær i det hedenske Gallien, at han fik sin berømmelse. Kort efter sin død i 397 blev han æret som helgen, og utallige kirker kom til at bære hans navn, også i Danmark, hvor vi fordanskede hans navn til Morten. Hans festdag er som bekendt 11. november, med Mortensaften den 10.

Degnestolen står i den nuværende kirke i nordre korsarm, men har oprindelig stået øverst til højre ved sydvæggen og med front mod nord. På den måde stod degnen halvt vendt mod præsten og halvt vendt mod menigheden. Den bortvendte gavl afsluttes foroven med en drage og den fremadvendte (ned mod menigheden) med en løve. På denne gavl står indskriften: Anno Dm. 1536 completum est hoc (denne fuldførtes i det Herrens år 1536). Under indskriften er et smukt udført relief af Sct. Morten og tiggeren.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code